בפרק הזה חובב, אריק ועומר מנתחים פאנטים לעומק: מתי כדאי לוותר על קטגוריה (או יותר מקטוגריה אחת), איך לבצע את הפאנט, מהם האתגרים בכל פאנט ואיזה שחקנים כדאי לטרגט בפאנטים השונים