אנאס קאנטר עם פציעה ביזארית במשחק של הת'אנדר הלילה אחרי שהכה את הכסא. רנטגן מראה שבר בזרוע, והוא יעדר חודשיים

לכסא שלום.