משטרת ניו יורק חוקרת האשמות אונס כלפי פורזינגיס. הלטבי עצמו כמובן מכחיש. דאלאס מסתבר ידעו על החקירה בזמן הטרייד.