קר מתחייב : לא תהיה קבוצה שתנצח 74 (אחרי שבעבר התחייב שלא תהיה קבוצה שתנצח 73)