על פי דיווחים הבולס ינסו לאחד את בוש ואת ווייד בקיץ, במידה והגבוה כשיר ומעוניין יהיה לחזור ולשחק.

ההשערות הן שהוא יכול לשחק אך מיאמי מתכוונת להשבית אותו, על מנת שתוכל לחתוך אותו מבלי ששכרו ייחשב כנגד התקרה