קוואי במקום הראשון, אבל כמה מהלכים יפים מאוד אחריו