זה קורה אחרי שווג' מדווח שדני פרי יצא מהמירוץ (לא זמן מתאים וכו').