בעקבות המרפק שחטף מאלכס לן. בחוץ למשחק של יוטה הלילה.