לאחר שקיבלו את תואר שחקני השבוע, קיבלו השניים גם את תואר שחקני החודש של הליגה.