"כמה פעמים קבוצה שזוכה באליפות נכנסת לעונה חדשה וכולם מדברים על קבוצה אחרת? יש להם שילוב של להשיג משהו גדול ועדיין לשחק כנרדף בהרבה מובנים, בגלל הדרך שבה אנשים מדברים על גולדן סטייט".

"How many times does a team that wins the championship enter a new season and everybody else is talking about another team? So they've got the great combination of having achieved something great and they can still play as the hunted in a lot of ways, because of the way people talk about Golden State."