בעקבות הריאיון של לברון עונה בארקלי: "הוא בבירור עשה עלי גוגל. אני לא אחזיר לו בצורה דומה כי אני כבר לא בן 12."